Prelucrarea datelor cu caracter personal

- www.dataprotection.ro

S.C. TRIOLA PLUS S.R.L. procedează în concordanță cu prevederile Registrulul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, triolaPlus.ro are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

Scopul colectării datelor este: informarea utilizatorilor/clienților privind situația contului lor de pe triolaPlus.ro, informarea utilizatorilor/clienților privind evoluția și starea comenzilor, evaluarea produselor și serviciilor oferite, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului.

Prin completarea datelor Dvs. în formularul de creare de cont și/sau de Comandă declarați că acceptați necondiîionat ca datele Dvs. personale să fie incluse în baza de date a triolaPlus.ro, și vă daîi acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și/sau temporar de către triolaPlus.ro, dar fără a se limita la, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de ștatistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului. De asemenea, vș dați acordul expres și neechivoc ca aceste date personale să poate fi transferate (cedate) de către triolaPlus.ro atât afiliaților săi precum și altei/altor entități din țară sau străinătate.

Prin citirea prezentelor Termene și Condiții ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor sale garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Totodată, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor Dvs. personale și de a solicita ștergerea totalș sau parțială a acestora.
Pe baza unei cereri scrise, datate și semnate, expediate pe adresa noastră, vă puteți exercita în mod gratuit, următoarele drepturi:
- o dată pe an, să vi se confirme faptul ca datele personale sunt sau nu prelucrate;
- să interveniți asupra datelor transmise;
- să vă opuneți prelucrării datelor pentru motive intemeiate și legitime legate de situația lor particulară
- să solicitați ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege.

Astfel, triolaPlus.ro poate notifica utilizatorii/clienții privind ofertele curente prin newsletterul săptămânal, și poate trimite felicitări, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.

triolaPlus.ro nu promovează SPAM-ul. Orice utilizator/client care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul triolaPlus.ro poate opta pentru ștergerea acesteia din baza noastră de date.
Informațiile pe care ni le furnizați vor fi utilizate în scopul pentru care le-ați furnizat, pentru a administra, a sprijini și a evalua serviciile noastre și a preîntâmpina încălcarea securității, a legii și a termenilor nostri contractuali.

De asemenea, triolaPlus.ro poate furniza datele Dvs. cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plată/bancare, telemarketing sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor noastre, asigurători.
Informațiile Dvs. cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchet, Poliție, Instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.